Ida on üks neljast põhiilmakaarest, see, kust Päike tõuseb.

PiibelRedigeeri

LuuleRedigeeri

Mets härmatises surnuvaik,
koit idas veripunane,
Lehk põhjast — tuleleil on see!
Loom koiduvalgel kisendab,
hunt, põder, metskits ägavad.