Martin Luther

Saksa kristlik teoloog ja augustiini munk

Martin Luther (10. november 1483 Eisleben – 18. veebruar 1546 Eisleben) oli saksa teoloog ja augustiini munk.

Martin Luther (Lucas Cranach, 1529)


"Väitlus indulgentside väe selgitamiseks" (95 teesi)

muuda
1517"Saksa rahva kristlikule aadlile"

muuda
 • Roomlased on suure usinusega enda ümber kolm müüri ehitanud. Nad on ennast nende abil siiamaani kaitsnud, sest et keegi pole suutnud seda ümber korraldada [reformieren], mistöttu kogu ristirahvas hirmsal kombel alla on käinud. Esiteks: kui neile on avaldatud survet ilmaliku võimu abil, siis on nad vastu kostnud ja öelnud, et ilmalikul võimul pole mingit õigust neid käsutada, vaid hoopis vastupidi: vaimulik võim on ilmalikust kõrgem. Teiseks: kui neid tahetakse karistada Pühakirja põhjal, siis ütlevad nad selle vastu, et kellelgi peale paavsti pole õigust Pühakirja tõlgendada. Kolmandaks: kui neid ähvardada kirikukoguga, kostavad nad seepeale, et kellegi peale paavsti pole õigust kirikukogu kokku kutsuda. Nii on nad selleks, et me neid karistada ei saaks, need kolm vitsa salaja varastanud ja ennast kolme kaitsva müüri taha varjanud, et seal igasugust kelmust ja kurjust harrastada, nagu me nüüd näha saame.
  • Martin Luther, "Valitud tööd", Ilmamaa 2012, lk 85-86
  • An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. 1520. WA 6, 404-469
 • Die Romanisten haben mit großer Behendigkeit drei Mauem um sich gezogen, womit sie sich bisher beschützt haben, so daß niemand sie hat reformieren können, wodurch die ganze Christenheit greulich gefallen ist. Zum ersten: wenn man mit weldicher Gewalt auf sie (ein)gedrungen ist, haben sie festgesetzt und gesagt, weltliche Gewalt habe kein Recht über sie, sondern umgekehrt: die geistliche sei über die weltliche. Zum zweiten: hat man sie mit der heiligen Schrift tadeln wollen, setzen sie dagegen, es gebühre niemand die Schrift auszulegen als dem Papst. Zum dritten: drohet man ihnen mit einem Konzil, so erdichten sie, es könne niemand ein Konzil berufen als der Papst. So haben sie uns die drei Ruten heimlich gestohlen, daß sie ungestraft sein können und sich in die sichere Befestigung dieser drei Mauern gesetzt, alle Büberei und Bosheit zu treiben, die wir denn jetzt sehen.

"Lauakõned"

muuda
"Lauakõned", valinud ja saksa keelest tõlkinud Vallo Ehasalu, Tallinn 2017
 • Laul on kena õilis kunst ja harjutus. Laulmisel pole midagi ühist maailma ja riiuhimuga. Kes laulab, see ei muretse väga. Ta jätab kõik mured ja pühendub headele asjadele.
  • nr 1300, lk 194
 • Himud tulevad ilma erilise põhjuseta, nagu kirbud või täid, armastus aga on siis, kui tahame teist teenida.
  • nr 3358, lk 200

Tema kohta

muuda
 • Sest kui kuningas oleks mullu suvatsenud meie aadlike protesti ära kuulata, kui paavst Leo oleks tollal, kui meie veel lapsed olime, ühe võhikliku augustiini munga lahkel meelel vastu võtnud... Eks nõudnud ta ju vaid seda, mida kõik meie institutsioonid ikka veel hädasti vajavad — ma mõtlen reformimist... (lk 150)
 • "Auväärsel Isal ei maksaks oma suuremeelsuses siiski vaenlast liialt ilustada," ütles filosoof pärast hetkelist mõtlemist. "Odi hominem unius libri: Luther propageeris piibli ebajumaldamist, mis on hullem kui paljudki tema poolt ebausukommeteks kuulutatud riitused, ja tema usu läbi õndsakssaamise õpetus alandab inimese väärikust." (lk 150-151)
 • "Ärge rääkige mulle asjust, mida ma kuulda ei taha," pomises prior.
"Olgu, ma vaikin," ütles filosoof. "Ma konstateerin ainult, et Saksamaa reformitud usku maaisandad, kes mässuliste talupoegade peadega keeglit mängivad, on hertsogi landsknehtidele üpris parajad paarilised, ja et Luther tantsis vürstide pilli järgi nagu kardinal Granvellagi."
"Ta pooldas korda ja seadust, nagu me kõik," sõnas prior väsinult. (lk 151)


 • Miks, näiteks, Martin Lutheril õnnestus edu saavutada, samas kui teised olulised keskaegse kiriku vastu mässajad – nagu Jan Hus – ebaõnnestusid? Noh, Luther oli edukas, kuna tema tegutsemise ajaks oli välja arenenud trükikunst. Nii, et tema toekad maalähedased kirjutised said raamatukestena levida nõnda laialt ja kaugele, et kiriku ametimeestel muutus protestantliiku reformatsiooni peatamine võimatuks – isegi kui nad oleks Lutheri tuleriidal põletanud.
 • Why, for instance, did Martin Luther succeed, whereas other important rebels against the medieval church — like John Huss — fail? Well, Luther was successful because printing had been developed by the time he advanced his cause. So his good earthy writings were put into pamphlets and spread so far and wide that the church officials couldn't have stopped the Protestant Reformation even if they had burned Luther at the stake.


 • Ilmavaate muutumiseks on vaja kriitilist hulka mässajaid. Oleme ära unustanud selle vabastava jõu, mille annab irratsionaalne käitumine, kui inimene ei asu tegutsema mitte kasu, vaid maailmavaate nimel.
 • Süsteemid ei karda mitte reformi (see on nende jälk ellujäämisstrateegia), vaid reformatsiooni – inimest, kes naelutaks oma teesid kiriku uksele, kuulutamaks uut maailmavaadet.


 
Vikipeedias leidub artikkel

Märkused

muuda