Proosa

muuda


  • Ma ei mõista, mis te, inimesed, tahate. Mul ei ole mingit himu suureks meheks saada, vähemalt selles oleksite te pidanud kõigepealt selgusele jõudma. Kas teie arvates vajatakse siis lõvi jõudu, et mõnele patusele korra kantsikuga üle turja äiata? Et tõtt rääkida, pole tarviski suurmees olla, õnneks võib ka väikese venna suust tõtt kuulda.
  • Georg Lichtenberg, "Aforisme", tlk August Sang ja Kersti Merilaas, LR 28/1972, lk 13


  • Kõik suurmehed on olnud ka naiivsed ja väiklased, kõik, mõnes asjas isegi täiesti lapsikud, eriti kui nad ise on näinud, et tegelikkus ei kuula päris hästi nende ideede sõna. Õpilased kannavad aga edasi ja põlistavad kummalisel kombel kõige rohkem just seda väiklust ja lapsikust.


  • Kas on võimalik ka miinusmärgiline suurkuju? Näidend võimsast vastasest või omas ajas vale ideelise panuse teinud ja ajaloo kulule jalgu jäänud isikust? Merle Karusoo tundlik sotsiaalne andur on selle võimaluse kinni püüdnud - Merle Karusoo, Erki Aule, Enn Vetemaa "Sigma Tau-C705" (Eesti Draamateater, 2008, lav Merle Karusoo) kirjutasid stalinistist, entsüklopedistist, mõjukast esseistist ja suurest poliitilisest kaotajast Gustav Naanist (1919-94). (lk 73-74)
    • Ene Paaver, "Kohvi tuleb juua, mitte ära juua", rmt: "Eesti näitekirjanduse 20 aastat", 2014, lk 67-88