Juudid (ka heebrealased) on ühtsete religioossete ja etniliste tunnustega inimrühm, kelle esivanemaiks peetakse Iisraeli ja Juuda elanikkonda. Maailmas on 13,8 miljonit juuti, kellest kõige suurem osa elab juudi rahvusriigis Iisraelis (6 miljonit) ja Ameerika Ühendriikides (5,5 miljonit). Traditsiooniliselt on juudid tunnistanud usundina judaismi ning kõnelnud heebrea keelt, uuemal ajal ka jidišit jts keeli. Tänapäeval räägib suur osa juute nende rahvaste keeli, kelle hulgas nad elavad, tunnistades judaismi kõrval ka muid usundeid. Judaismist on välja kasvanud kristlus, islam ja veel mitmed usundid, mistõttu juudi kultuur on avaldanud suurt otsest või kaudset mõju paljudele maailma rahvastele.

  • Me hoiame juudi rahvast erilise au sees lepingu pärast, mille Jumal on nendega sõlminud ega ole iial tühistanud, kuna kõik Jumala kingid ja kutsed on tagasivõtmatud ("Kiri roomlastele", 11:29). Kirik, mis jagab juutidega olulist osa pühakirjast, vaatab lepingurahvale ja nende usule kui ühele tema enda kristliku identiteedi pühadest juurtest (vt Roomlaste 11:16-18). Kristlastena ei saa me pidada judaismi endale võõraks, ega arva me ka juute nende hulka, keda kutsuti üles ebajumalaist ära pöörduma ning teenime tõelist Jumalat (1. kiri tessalooniklastele, 1:9). Nendega ühiselt usume meiegi ainsasse Jumalasse, kes tegutseb läbi ajaloo, ja nendega ühiselt tunnistame tema ilmutatud sõna.
    • Paavst Franciscus "Evangelii Gaudium" (2013), lõik 247

VälislingidRedigeeri

 
Vikipeedias leidub artikkel

Vaata kaRedigeeri