Küsimine


  • Küsija suu peale ei lüüa.
  • Mis sinult ei küsita, sellest pea suu kinni!
  • Palujale (küsijale) saab paljugi, õigele ei saa oma osagi.
  • Parem kaks kord küsida kui üks kord eksiteed käia.
  • Rumalasti küsida kergem kui targasti vastata.
    • "Eesti vanasõnad, suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen", Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus, 1929