Proosa

muuda
 • Teavitati lennusalga staapi, sest ei võinud ju teada, mida inimesed teada saavad, kui neil on kord vabadus küsida, mida aga tahavad. Kolonel Cathcart saatis seda peatama kolonel Korni, ja kolonel Kornil õnnestus kehtestada küsimuste esitamise reegel. Kolonel Korni reegel oli geniaalne, selgitas kolonel Korn oma ettekandes kolonel Cathcartile. Kolonel Korni reegli järgi oli lubatud küsimusi esitada ainult neil inimestel, kes seda kunagi ei teinud. Peatselt osalesid ainult need inimesed, kes kunagi küsimusi ei esitanud, ja koosolekud lõpetati üldse, sest Clevinger, kapral ja kolonel Korn leidsid kõik, et selliseid inimesi, kes kunagi midagi ei küsi, ei ole ei võimalik ega ka vajalik harida.


 • Oh, kui ema ometi poleks alati öelnud, et ei sobi küsida selliseid asju, millest teine ise ei räägi! Siin ta nüüd istub, suu mahasurutud küsimusi täis.


 • Olukorda, kus sul ei ole küsimusi, ei ole võimalik saavutada küsimise teel.


 • [Külanaised isekeskis:] "On ka asja karta. Mis ta siberlastele kostaks, kui nood küsiksid, kuhupoole jõed voolama hakkavad."
"Ja-jah, ja kuhu peaksid minema need inimesed, kelle kodupaigad tagurpidivesi üle ujutaks."
"Hullem on, kui värskemad siberlased - eestlased, lätlased ja kes kõik veel - küsivad, miks nad Siberis on, miks neid kodupaigast sinna maailma otsa veeti."
"Hull oled. Kesse Stalini käest nisukest asja küsida julgeb?"
"Mina küsiksin. Mis ta mulle ikka teeb, ta ise võib-olla sealsamas hirmu täis, kardab mind."
"Selge see, et kardab. Ei külaeite või kuninga ligi lasta, vaat kui torkab sukanõelaga kõhtu."
"Või lööb oma jõulised, raske tööga harjunud käed kuningale ümber kaela, pigistab nii, et vennikesel võib hing kinni jääda."
"Või haarab mõnest muust paigast kinni ja pigistab nii, et kuningas röögatab."
"Kaksab küljest ära."
"Võeh, tõmba suumulk koomale, lapsed kuulevad."
"Ei ole meie asi küsida. Meie asi on otsekohe plaksutama hakata, niipea kui Stalini nime kuskil kuuleme." (lk 10)
 • Mis oli?
Mis on?
Mis tuleb?
Mis tulemata ei jää?
Millega süda rahule jääb?
Nii pomiseb meie naaberküla ennustajaeit kaarte segades, seejärel laseb kaardipaki ennustama tulnul pooleks tõsta. Peamiselt käivad tema juures tüdrukud, nad tahavad teada, millal mehele saab, kas juba enne jõule või alles järgmisel sügisel.
Peaks teadjamoori käest küsima, mis nüüd Eestimaast edasi saab.
Aga kes kaardid kaheks jagab? (lk 16)

Vanasõnad

muuda
 • Küsija suu peale ei lüüa.
 • Mis sinult ei küsita, sellest pea suu kinni!
 • Palujale (küsijale) saab paljugi, õigele ei saa oma osagi.
 • Parem kaks kord küsida kui üks kord eksiteed käia.
 • Rumalasti küsida kergem kui targasti vastata.
  • "Eesti vanasõnad, suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen", Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus, 1929