Proosa

muuda
  • Rahva usuga oli noil päevil imelik lugu. Teda materdati armutult, kui ta oli sihitud jumala poole, ja teda turgutati vahetpidamata, kui küsimuses oli mõni parteiprogramm, lipukiri või loosung. Kui asi puutus jumalasse, siis nõuti tõendusi ja seda mitte pühast kirjast, vaid midagi olulisemat, aga kui samal ajal räägiti oma politilisist unistusist, siis juhatati sind paremal korral tõendusena raamatute juurde, mida kõnelejad isegi polnud lugenud või mida nad lugedes vaevalt-vaevalt taipasid, halvemal korral aga pisteti kahtlejale mõni pisike brošüür pihku ning see pidi täitma käskude ja prohvetite aset.
  • Vabrikus rippus üleval katuseviilul, mis kõige kõrgemalt taevasse ja kõige sügavamale alla õue vaatas, loosung:
Kõigi maade proletaarlased, ühinege.
Ja all maapinnal kõndisid kingad, mis tohtisid maalt ainult põgenedes lahkuda.
  • Herta Müller, "Südameloom". Tõlkinud Vilma Jürisalu, 2010, lk 96