Juriaen van Streeck, "Vaikelu puuviljadega" (1636)
Marie-Guillemine Benoist, "Madeleine" (1800)
Nils Blommér (1816-1853), "Musta mehe portree", s.d.
Lucia Mathilde von Gelder (1865–1899), "Vürsti kammerteener habemeajaja juures", s.d.

18. sajand

muuda
 • Neegri ehk Homo pelli nigra nimetusega tähistatakse inimliike, kes on üleni mustanahalised ja elavad palavvöötmes, eriti selles Aafrika osas, mis asub troopika alal. Nende värvivarjund on mitmesugune ning nende näojooned erinevad igati teiste inimeste omast. Ümarad põsed, kõrged põsesarnad, kuidagi kummis laup, lühike, lai, lame nina, paksud huuled ja väikesed kõrvad - inetus ja ebakorrapärane kehaehitus on nende välimusele iseloomulik. Neegrinaistel on nimmed tugevalt allapoole surutud ja neil on väga suured tuharad, mis annavad tagaosale sadula kuju. Selle õnnetu rassi pärisosaks näivad olevat üldtuntud puudused: laiskus, äraandlikkus, kättemaksuhimu, julmus, sündsusetus, kalduvus varastada, valelikkus, vägisõnalembus, liiderlikkus, räpasus ja ohjeldamatus. Need on ilmselt lämmatanud loodusseadus põhialused ja vaigistanud südametunnistuse. Kaastunne on neile võõras ja nad on kohutav näide iseenda hooleks jäetud inimese kõlbelisest laostumisest.

19. sajand

muuda
 • Ma tahan toonitada, et ma ei toeta praegu, ega ole ka kunagi varem toetanud sotsiaalse ja poliitilise võrdsuse loomist valge ja musta rassi vahel. Ma ei toeta praegu, ega ole kunagi varem toetanud neegritele valimisõiguse või kohtunikeks saamise võimaluse andmist, ega nende avalikesse ametisse valimist, ega sega-abielusid valgetega. Ning ma lisan sellele, et valge ja musta rassi vahel on füüsiline erinevus, mis minu arvates ei võimalda neil kahel rassil kunagi elada koos sotsiaalse ja poliitilise võrdsuse tingimustel. Ning kuna nad ei saa olla võrdsed, peab üks neist olema ülem ning teine alam, ning ma olen samavõrd kui iga teine selle poolt, et ülema positsioon määrataks valgele rassile.
  • I will say, then, that I am not, nor ever have been, in favor of bringing about in any way the social and political equality of the white and black races; that I am not, nor ever have been, in favor of making voters or jurors of negroes, nor of qualifying them to hold office, nor to intermarry with white people; and I will say, in addition to this, that there is a physical difference between the white and black races which I believe will forever forbid the two races living together on terms of social and political equality. And in as much as they cannot so live, while they do remain together there must be the position of superior and inferior, and I as much as any other man am in favor of having the superior position assigned to the white race.
  • Abraham Lincoln väitluses Stephen Douglasega 18. septembril 1858


 • Üks Neegri orri Amerikas, kes warrastuid asjo olli ostnud, sai sellepärrast kohto ette widud ja piddi piitsadega pekstud sama. Kui temma nüüd ütles, ta olla ilmsüta; sest ta ei olla jo mitte isse warrastanud, waid üksi warrastuid asjo ostnud, siis wastas kohtomees: "Se on ükspuhhas. Sinna olled teadnud, et need asjad warrastud ollid, neid agga ommeti ostnud, ja saad se pärrast nisamma trahwitud, kui olleks sa isse warras."
Selle peale küssis Neeger: "Sawad siis walged innimesed ka selle eest nuhheldud, kui nemmad warrastuid asjo ostwad?"
"Kuidas muido?" wastas kohtomees.
"Noh," ütles Neeger; "siis laske ka warsi minno perremeest piitsadega peksta; sest temma on kül teadnud, et mind Afrikast on warrastud, ja on mind ommeti ostnud."

20. sajand

muuda
 • Objektiivne hinnang seni esitatud antropoloogilistele tõenditele ei luba meil õhutada usku rassilisse alaväärtuslikkusse, mis muudab neegrirassi esindaja kõlbmatuks saama oma osa moodsast tsivilisatsioonist. Kaasaegne elu ei esita inimkehale või -vaimule mingeid meile teadaolevaid nõudmisi, mille kohta leiduks anatoomilisi või etnoloogilisi tõendeid, et need käivad talle üle jõu.
Ameerika neegrit iseloomustavad jooned on adekvaatselt seletatavad tema mineviku ja sotsiaalse staatusega. Aafrika pinnasest lahtirebimine ning sellest tulenev vanade elunormide täielik häving, mida asendas orjusesse langemine ja kõik sellega kaasnev; järgnev organiseerimatuse periood ning ränk majanduslik võitlus karjuvalt ebasoodsates tingimuses seletavad piisavalt selle rassi alamat saatust, ilma et oleks vaja abi otsida päriliku alaväärtuslikkuse teooriast.
Lühidalt - on igakülgselt põhjendutud arvamus, et andes neegrile vahendid ja võimaluse, on ta täielikult võimeline täitma kodanikukohust sama hästi kui tema valge naaber.
 • Franz Boas, "The Mind of Primitive Man", 1911, eestindus: "Primitiivne teadvus", 2013, tõlkinud Margit Rennebaum, lk 318-319


 • On olemas neegrid, kel kõrged ametid walitsuses, on häid tohtrid ja advokaate ja mitu tuhat neegrit on küllalt rikkad, et omale autot pidada wõiwad. Nii näit. on New-Yorgis terve õitsew neegri asundus, kus ilusad uulitsad, omad teatrid ja muud kultuuri saawutused. Kuid see on asja warjukülg. Haritud neeger on sotsialistlisele woolule wastutulelik ja nii on mitmed organisatsioonid tekkinud, mis sotsialistidega koos töötawad, näit. "demokraatia liiga", s. o. neegri soldatite ühing, kes oma walgete ohwitseride peale kaebtusi tõstawad, siis "Universal Negro Improvement Association", kes neegrite iseteadvust tõsta ja neid kõiki ühendada tahab: siis on weel olemas "rahwusline liit", "Hami maailma ühing", "mustade maailma liit" jne. Kõiki neid organisatsioonisid juhiwad mustad sotsialistid ja neil on oma ajalehed, nagu New Yorgis ilmuwad "Messenger", "Crisis". mis neegrid valgete wastu üles ässitawad.
  • "Tallinna Teataja", nr. 239, 3. november 1919 • Kui ajalehes ilmus neegri pilt, ei kaasnenud sellega kunagi niisugust lugu, mida sa kuulda oleksid tahtnud. Südamekambreid läbis hirmusööst, kui nägid lehes neegri nägu, sest päris kindlasti ei olnud tema pilt seal sellepärast, et tal sündis terve laps või et tal õnnestus tänavajõugu käest ära joosta. Ei saanud ka arvata, et ta on tapetud, sandiks löödud, kinni võetud, ära põletatud, vangi pandud, piitsa saanud, elupaigast välja tõstetud, jalge alla trambitud, vägistatud või petta saanud, sest see polnud ajalehe jaoks küllalt väärt uudis. Temaga pidi olema juhtunud midagi ebatavalist - midagi, mis pakkus valgetele huvi oma ennekuulmatusega, pani nad läbi hammaste vilinal sisse hingama, kui mitte õhku ahmima. Ja ilmselt oli raske leida neegritest uudiseid, mis oleksid võtnud Cincinnati valgel elanikul hinge kinni.

21. sajand

muuda

Mu rantšo rõdult on kaunis vaade,
üks neeger põldu künnab härjaga.
Me nahk on valge ja me teame -
me peame kohvis vaid suhkrut segama.

 • Jaan Tätte, "Kutse Guatemaalasse" (tuntud lauluna Väikeste Lõõtspillide Ühingu esituses)