Ottilie Roederstein "Maarja Magdaleena risti all" (1894)
  • Hing kasvab kõigest, kõige enam - kaotustest.
    • Marina Tsvetajeva kiri Ljudmilla Tširikovale 3. november 1922, rmt: Marina Tsvetajeva, "Elu tules. Pihtimused", koostanud Tzvetan Todorov, tlk Mirjam Lepikult, 2007, lk 187