Paabeli torn oli Piibli järgi taevani ulatuv torn, mille tahtsid rajada tulevase Paabeli uhkeks muutunud asukad. Jumal vihastas nende kavatsuse peale ja segas ära ehitajate keeled, nii et need ühel päeval järsku enam omavahel kõnelda ei saanud, läksid laiali ning jätsid torniehituse pooleli. Oletatavasti oli Paabeli torni legendi aluseks Mesopotaamia tsikuraadid ehk astmiktemplid.

Pieter Brueghel vanem "Paabeli torni ehitus" (1563)

Piibel

muuda
  • Ja nad ütlesid: "Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma!"
Aga Issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid.
Ja Issand ütles: "Vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel, ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha!
Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks!"
Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata.

Proosa

muuda
  • [Kaasani ametnik:] Mina veaksin neid meie liberaalseid kirjamehi ringi, noh, kas või mööda Simbirski kubermangu — lausa Paabeli torn. Ainuüksi mordvalasi on seal umbes poolteistsada tuhat, tšuvašše üle saja tuhande, tatarlasi ligi sada tuhat, elanikkonnast teeb see välja üle 30 protsendi, täpselt aga 30,73. Mõistate, milline arv? Ligi kolmandik suure kubermangu elanikest on muulased. Siin on paganaid ja muhameedlasi. Neid on vaja õpetada, kuid kus on õpetajad? Neile on koole vaja, aga kus on koolid? (lk 34)


  • Paabeli torni ehitamise lugu vihjaks nagu, et üks keel kogu inimkonna jaoks on tupiktee. Teisalt tiksub kuklas küsimus: mis eelise võis anda inimkonnale tuhandete keelte tekkimine? Võib-olla on tõesti edukad just need rahva(killu)d, kelle keel on tuunitud peegeldama just nende ümber lokkavat loodust, kohalikku kliimat ja maastiku eripära, et teise keele kandjad ei kohaneks selles keskkonnas korralikult?


Luule

muuda

Piibli tont praalib, et ta on keeled ära seganud.
Ennäe segajat.
Ecce!
Võibolla sai ta päikesepiste.
Võibolla kaanis mürriga segatud viina.
Torn trügis taevasse tema ja ta sulaste luupainajas.
Kellel üles on asja, see teab minekuks kohasemaid viise:
Tuuled, tiivad, trumm.
Tornide ehitamine, keelte segamine - see on umbkeelse kade suurustamine.
Miks pidanuks kokutama Aadama keeles Kõu või konn või koiott?
Keeli on musttuhat ja nad käivad üksteisest läbi, sisse ja välja, nii nagu
                                                                       vaja.


Oh, Paabelis tegi Jumal kavalalt,
lahutades hinged, mitte üksnes keeled,
nii et iial enam inimesed maalt madalalt
lõpmatu tervikuna ei tõuseks taeva poole.

Välislingid

muuda
 
Vikipeedias leidub artikkel