Käsilane on väike kollane olevus teksatunkedes.

Proosa

muuda
  • Havisaba oli juba Westhofenisse ülekuulamisele toodud. Ilmnes, et ta oli hea kirjeldaja, täpne ja teravmeelne. Temataolised jõudeolijad on tavaliselt suurepärased vaatajad. Kuna nad iial ei jõua tegudeni, jäävad tähelepanekud nende peadesse kasutamata aardena. Selle tõttu muutuvad nad sagedasti võrratuiks käsilasteks politseile.
    • Anna Seghers, "Seitsmes rist", tlk Agnes Kerge, 1982, lk 127


  • [Schmerzburg:] Aga lubage mul korrata keiser Friedrichi sõnu, kui temalt küsiti, miks ta oma ihukaitseväes sallib Mooramaa mehi. "Meil on kõigil üks isa ja pole tähtis, missugune prohvet ta seaduse meie kätte on andnud. Kolm suurt prohvetit on ta sõna rahvastele kuulutanud — Mooses, Kristus ja Muhamed. Kui teie ütlete, et üks neist oli petis, siis peavad seda olema kõik kolm, sest nad kuulutavad ju üht ja sedasama jumalat." Nii ütles keiser Friedrich, aga paavsti käsilased on ta sõnu hiljem väänanud, nagu oleks keiser kõiki kolme petisteks tembeldanud. See on alatu vale, sest keiser ei öelnud kunagi halvakspanevat sõna mõne usutunnistuse või rahva kohta, vaatamata ta keelele või nahavärvile.


  • Vabaneda "ebausaldatavast elemendist" - see oli Hitleri põhimõte, mida rakendati kõigil okupeeritud aladel. Ka meie perekond kuulus sellesse "kategooriasse", mistõttu tuli mul olla tunnistajaks, kui sihikindlalt ja organiseeritult hakati ellu viima plaani anastatud maade puhastamiseks okupantidele ebasoovitavast elanikkonna osast. Sain omal nahal tunda, millist alatut osa selles poliitikas etendasid Eesti kodanlikud natsionalistid ja nende käsilased.
  • Hiiumaal, minu kodusaarel, ei ole ühtegi teist massimõrva hauda, kui see, mis asub Kärdla linna pargis, kiriku kõrval - see on holokaust Hiiumaal. Olen põline hiidlane ja tean seal toimunust. Hiiumaal ei tapetud juute ega mustlasi, sest neid seal lihtsalt ei olnud. Oli ainult üks kommunistliku partei liige - Madis Kõmmus, Kärdla kalevivabriku tööline, tagasihoidlik, heatahtlik inimene, kes kellelegi liiga ei teinud. Ometi tapeti nii tema kui ka 36 lihtsat tööinimest. Nende hulgas oli meie isa Villem Vannas. Kõik need inimesed kuulutati ebasobivaks elemendiks natsistlike okupatsioonivõimude, peamiselt just nende kohapealsete käsilaste poolt.


  • Lähima asustatud punktini oli mitu tundi sõita, ent Soome piir oli käeulatuses. Nii et väike linn elas omapäi, riigist ära lõigatud liistakuna. Bandiidid ajasid kõigile hirmu nahka, nad kihutasid tänavatel ringi, kraed üles tõstetud, ning neist jäid maha tühjaks tehtud rahakotid ja saatused. Mõned jõugud olid jaganud piirkonnad omavahel ära, aga linn oli väike ja neil läks kitsaks. Peale jäi Mogila, kes lõi risti ette trääsaks seatud sõrmedega ja võis mistahes suuruse korrutada nulliga, ning tema käsilaste krimpsus näod meenutasid kokkusurutud rusikat. Verd oli Mogila arvel nii palju, et vääna või särk välja, ning restorani, kus puhkasid konkurendid, laskis ta õhku, pannes sedamoodi punkti pikaleveninud arveteklaarimisele.
    • Jelizaveta Aleksandrova-Zorina, "Väike inimene", tlk Jüri Ojamaa, 2017, lk 5-6