Konservatiivsus

Konservatism ehk konservatiivsus ehk alalhoidlikkus on enamasti demokraatlik parempoolne ideoloogia või mõtteviis, mis tugineb eelkõige traditsioonilistele väärtustele ega poolda kergekäelisi ja äkilisi muudatusi riigikorralduses. Tavakõnes mõistetakse konservatiivide all vanameelseid ja uuendusvaenulikke inimesi.

Proosa

muuda
  • Tarass kuulus vanade põliste polguülemate hulka; ta oli kogu olemuselt loodud sõjakära jaoks ja paistis silma oma jõhkra otsekohesusega. Tol ajal hakkas juba avalduma poola mõju vene aadlile. Paljud võtsid omaks poola kombed, hakkasid elama luksuslikku elu, soetasid enestele toreda teenijaskonna, jahikullid, püügimeistrid, korraldasid uhkeid lõunasööke, seadsid sisse õueteenistuse. Tarassile aga see ei meeldinud. Tema armastas lihtsat kasakaelu, läks tülli nendega oma kaaslastest, kes kaldusid Varssavi poolele, ja nimetas neid poola panide sabarakkudeks. (lk 13-14)


  • Pole kahtlust, et inimene läheb võitlusse oma õiguste eest, aga veelgi meelsamini ning hulljulgemalt läheb ta võitlusse oma aia eest. Inimene, kes on mõne jalatäie maa omanik ja kasvatab sellel maal midagi, muutub tõepoolest mingiks konservatiivseks olendiks, sest ta sõltub tuhandeaastastest looduseseadustest; tee, mis tahad, kuid mitte ükski revolutsioon ei kiirenda vegetatsiooniperioodi ega sunni sirelit enne maid õitsema; see õpetab inimesele mõistlikkust ja alistumist seadustele ning harjumustele.
    • Karel Čapek, "Aedniku aasta", tlk Lembit Remmelgas, LR 40/41 1964, lk 46  • Tajudes me ehitame, võtame vastu mõned vihjed ja heidame kõrvale teised. Kõige vastuvõetavamad on niisugused vihjed, mis sobituvad ehitatavasse mustrisse kõige hõlpsamini. Mitmetähenduslikke vihjeid kiputakse käsitlema nii, nagu harmoneeruksid need ülejäänud mustriga. Ebakõlalist kiputakse kõrvale heitma. Kui need siiski vastu võetakse, tuleb eelduste struktuuri modifitseerida. Teadmiste kogunedes antakse objektidele nimed. Seejärel hakkavad nimed mõjutama seda, kuidas neid järgmine kord tajutakse: kord juba sildi külge saanud, lahterdatakse neid edaspidi kiiremini. Sedamööda, kuidas aeg läheb ja kogemusi kuhjub, paneme me oma sildisüsteemile üha rohkem lootusi. Nii kujuneb välja konservatiivne hoiak. See annab meile eneseusaldust. Iga hetk võib tekkida vajadus oma eelduste struktuuri modifitseerida, mahutamaks sellesse uusi kogemusi, kuid mida järjepidevamad on kogemused möödanikuga, seda julgemalt võime oma eeldusi usaldada. Me tabame end eiramast või moonutamast ebamugavaid fakte, mis keelduvad süsteemi sobitumast, et need meie kinnistunud eeldusi ei kõigutaks.

Allikata

muuda
  • "Üldiselt peetakse noori mehi radikaalideks. See on tugevasti juurdunud väärarvamus. Kõige konservatiivsemad inimesed keda ma tean, on üliõpilased."
    • Thomas Woodrow Wilson, 1905

Vaata ka

muuda
 
Vikipeedias leidub artikkel