Barbara Krafft, "Baieri kindralleitnant Clemens von Raglovich" (u 1813, portreteeritav kannab kaeluses Prantsuse Auleegioni ordenit ja kuuekäänise alt paistab Max Josephi ordeni rüütlirist.)
  • "Härrad," ütles ta, "oodake üks hetk, tahan ka teile kummalegi ühe ordenipaela anda."
Seejärel astus ta kapi juurde, kus seisid ta enda aumärgid, ja võttis kaks Sukapaela Ordenit.
"Neid ordeneid ei või me vastu võtta," ütles Athos.
"Miks mitte?" küsis Charles.
"Need on peaaegu kuninglikud ordenid, ja meie oleme ainult lihtsad aadlikud."
"Lugege mulle üles kõik maailma kroonikandjad," ütles kuningas, "ja leidke mulle nende hulgast mõni õilsam süda kui teil. Ei, ei, te pole enda vastu õiglased, härrad. Kuid mina olen seda. Põlvili, krahv!"
Athos põlvitas ja kuningas pani talle ordenipaela ümber - vasakult paremale, nagu tava nõuab, - ning hariliku vormeli asemel "Löön teid rüütliks, olge vapper, ustav ja truu!" ütles ta:
"Te olete vapper, ustav ja truu ning ma löön teid rüütliks, härra krahv."
Seejärel pöördus ta Aramise poole:
"Teie kord, härra ševaljee."
Ja samade sõnadega kordus seesama tseremoonia. (lk 561)