Richard Roht

Eesti kirjanik

Richard Johannes Roht (12. aprill 1891 Krootuse vald – 22. august 1950 Tallinn) oli eesti kirjanik.

Richard Roht (süsi)


Kewadises looduses on elu:
Rohelised konnad laulwad rohelisi laule rohelise konnakapsa rohelisel lehel rohelises tiigis roheliste kallastega keset rohelisi nurmi sini-rohelise taewa all
...
Kewadises looduses on elu:
Tume-rohelised laewad sõudwad mööda mere rohelisi laineid üle roheliste sügawuste sini-rohelise Lõuna taewa all. Kaugel horitsondil seiswad wõõrad rohelised
saared, rohelised linnud lendwad roheliselt oksalt rohelise oksale

  • "Roheline", lk 3 (Richard Roht, Henrik Visnapuu, Alfred Varik. "Roheline Moment: Pühendatud kõigile kirjanduslistele paganatele ja wariseeridele". Tartu: Moment, 1914.)

Tema kohta muuda

  • Richard Roht jutustab oma "Vanas Võrumaas", kuidas tema isa (XIX sajandi lõpus, Rohti lapsepõlves), väga vanameelne, traditsioone austav, patriarhaarne taluperemees, rakendas oma talus öist rehepeksu. Mitte et tal oleks seda vaja olnud. Päeval oleks aega olnud peksta küll! Ei, aga ta peksis öösel, lihtsalt sellepärast, et nii oli tema nooruses kombeks olnud, et mõisas oli nii ju tehtud! /---/
Richard Roht on üks väheseid, kes eesti kirjanduses sellest ajast, XIX sajandi lõpupoole elust, ilma ilustavate lapsepõlveklišeedeta kirjutanud on. Aga ta on. Igast ajast jääb siiski mingi tunnistus. Iga traditsiooni lollusest.
 
Vikipeedias leidub artikkel