Roomlased olid antiikaegne rahvas, kelle algne asuala paiknes Rooma linna ümber, kes rajasid Vana-Rooma riigi ning kellest kujunesid antiikaja järel itaallased. Uuematel aegadel on roomlasteks nimetatud kõiki Rooma linna elanikke.

Proosa muuda

  • Nii roomlased kui heebrealased uskusid, et nemad on üldist inimlikku viletsust vältinud, esimesed niivõrd, kui nad on saatuse poolt maailma isandaks valitud rahvas, teised - Jumala soosingu läbi ja täpselt sel määral, kui palju nad talle kuuletuvad. Roomlased põlgasid võõraid, vaenlasi, võidetuid, oma alamaid, oma orje; ja pole neil ka eeposi ega tragöödiaid. Nad asendasid tragöödiad gladiaatorite mängudega. Heebrealased nägid õnnetuses patu märki ja järelikult seaduslikku põhjendust põlgamiseks; oma võidetud vaenlastesse suhtusid nad, nagu oleksid nood jäledad Jumala enese silmis ja mõistetud lunastama oma süütegusid - mis teeb julmuse nende vastu lubatuks ja isegi möödapääsmatuks. Ükski Vana Testamendi tekst ei saavuta kõla, mis oleks võrreldav selle kreeka eeposega [Ilias], kui, siis ehk mõned osad Hiiobi luulest. Roomlasi ja heebrealasi on imetletud, loetud, jäljendatud tegudes ja sõnades, tsiteeritud iga kord, kui kristluse kahekümne sajandi jooksul on olnud vaja õigustada kuritegu.
    • Simone Weil, ""Ilias" ehk poeem võimust", tlk Marju Lepajõe, Vikerkaar 7/8 1997, lk 104  • Need roomlased on hullud!
  • Ils sont fous ces Romains!
    • Üldlevinud ütlemine pea igas "Asterix"'i osas Obelixi, mõne teise gallialase või nende hea liitlase suust, 20. sajand pKr.


 
Vikipeedias leidub artikkel