Proosa

muuda
  • Talle meenus Melzeri lugu, keda üldiselt oli peetud tubliks poisiks. Kolm päeva oli ta olnud täiesti tumm, neljandal aga, kui tema piinajad vedasid teda ringi suures trükikojas, kus ta töötas, oli ta neile näidanud kõiki, kellest ta teadis või ka ainult arvas, et need on kahtlased. Mida nad olid ometi Melzeriga teinud? Millise mürgi läbi, milliste tangide abil olid nad rebinud tema hinge alles elusast kehast?
    • Anna Seghers, "Seitsmes rist", tlk Agnes Kerge, 1982, lk 307


  • Varavalges lähenevad dessantlaevad rannale, on kuuenda juuni öö. Laevad on tihedalt jalaväelasi täis topitud. Mehed oksendavad lainetuses. Kui trapp rannas alla lastakse ja liitlaste sõdurid hakkavad laevast maha minema, avavad sakslased tule. Sõdureid pudeneb merre, seljakotid on rasked, lained rulluvad, kostab haavatute appihüüdeid. Kui järgmistena saabuvad sõdurid näevad leekides tanke ja vees hõljuvaid laipu, kaob osal neist julgus. Mõni ulub hirmust, mõni karjub liival. Sõdurid paiskuvad laevast vette, siis liivarannale, nad lõikavad teravate tangidega liivaluidetele tõmmatud okastraataeda. Liitlaste sõdurid jäävad sakslaste mitme kuu eest püsti pandud okastraataia külge kinni.


Luule

muuda

Kui tead, et märtreid, syytuid surnuid täis on muld,
tee katse sõnul viia inimsusekuld
sa neile, kel on pyssid, võllad, tangid -
su viimne värss saab riimi käsklusega - "tuld!"

  • Märt Laarman, "Kylmad rubaiid" XXIII, rmt: "Kylmad rubaiid"/"Kylmät nelisäkeet", Vagabund/Pohjoinen, 1996, leheküljed nummerdamata


Kaua sa kannatad kurbade naeru,
võta need võtmed ja viruta kaevu,
teravad tangid too tööriistakuurist,
koer lase ketist ja lind päästa puurist,

  • Hando Runnel, "Kaua sa kannatad kurbade naeru" kogus "Mõru ning mööduja", LR 14/1976, lk 21