Proosa muuda

 • 503. Kiivus on suurim kõigist pahedest, ning ühtlasi see, mis äratab vähim kaastunnet neis, kes teda põhjustavad.
  • François de La Rochefoucauld, "Maksiimid", tlk Aleksander Aspel, rmt "Valik prantsuse esseid", 1938


 • On täiesti võimalik kuulutada innukalt mõne pahe kahjulikkust ning ise sellele siiski ilma silmakirjatsemata anduda. (lk 8)
 • Meil hakkab enda pärast piinlik ennemini mõnd narrust kui mõnd pahet meenutades. (lk 10)
 • Midagi ei vihata nii väga kui pahe esimest ilmnemist, mida ei osatud oodata. (lk 12) • Kõrkus on plebeilik pahe. (lk 6)
 • Kujutletavad pahed kuuluvad kõige ravimatumate hulka. (lk 8)
 • Viha on viljakas, kadedus sigimatu pahe. (lk 9)
 • Meie pahed kuluvad elu jooksul samamoodi kui meie voorusedki. (lk 27)
 • Pahed on üksteisega lähemalt seotud kui voorused. (lk 30)
 • Ära ole uhke, ütles pahe voorusele, kui võrdled meie sugupuid, leiad nii mõnedki ühised esivanemad. (lk 53)
 • Nii mõnigi kurdab oma pahe üle, tahtmata sellest tegelikult üldse priiks saada. (lk 54)


 • Voorus ja pahe on omavahel seotud nagu tuhk ja teemant. (lk 15)
 • Pahe kestab sõjast kauem ja toimib selle kaudu; ta nuumab end ohvri arvel. (lk 78)
 • Pahed ei voha kunagi jõudsamalt kui siis, kui ideaal seisab silma ees. (lk 79)
  • Karl Kraus, "Aforisme", tlk Krista Läänemets, LR 31/1999


 • Voorus, millega me kiitleme, on muutunud paheks.

Draama muuda

 • [Alceste:] Kui pahest pääseda ei ole õiget tahet,
  siis süüdlased on need, kes ülistavad pahet.
  • Molière, "Misantroop", teise vaatuse viies stseen