• 503. Kiivus on suurim kõigist pahedest, ning ühtlasi see, mis äratab vähim kaastunnet neis, kes teda põhjustavad.
    • François de La Rochefoucauld, "Maksiimid", tlk Aleksander Aspel, rmt "Valik prantsuse esseid", 1938
  • [Alceste:] Kui pahest pääseda ei ole õiget tahet,
    siis süüdlased on need, kes ülistavad pahet.
    • Molière, "Misantroop", teise vaatuse viies stseen