• Kes kõverust külvab, viletsust lõikab.
  • Kohus kestab, ülekohus kaob.
  • Patt papile, ülekohus köstrile, mis üle jääb, kirikumehele (kellamehele).
  • Valu (on) valmis ülekohut mõistma.
  • Ülekohtul pole ilmaski hinda.
  • Ülekohtuse kotil on auk põhjas.
  • Ülekohus ei seisa kotis.

Eesti Vanasõnad, Suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen, Eesti kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus 1929