• Abi aiast, vari võrgust.
  • Kuidas karjane, nõnda kari; kuidas valgus, nõnda vari.
  • Öö on varga vari.

Eesti Vanasõnad, Suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen, Eesti kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus 1929