Vladimir Putin

Venemaa president

Vladimir Vladimirovitš Putin (sündis 7. oktoobril 1952 Peterburis, endises Leningradis) on Venemaa diktaator ja sõjakurjategija. 2000–2008 oli ta Venemaa president, 2008–2012 peaminister ning 2012. aastast taas president. Ühtlasi on Putin Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude ülemjuhataja ja Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu esimees.

Vladimir Putin (2020)

Intervjuud ja pressisuhtlus

muuda
 • Venemaa lennukid teostasid ja teostavad ka edaspidi rünnakuid Tšetšeenias üksnes terroristide baasidele, ja see jätkub – kus ka terroristid ei asuks. Me jälitame terroriste kõikjal. Kui lennujaamas – siis lennujaamas. Tähendab, Te vabandage mind aga kui tabame tualetis, siis lööme nad peldikus kasti ("leotame neid peldikus"), lõppude-lõpuks. Kõik, küsimus on suletud, lõplikult.
 • Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов, и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно.
 • Kommenteerides pressikonverentsil Astanas eelmisel päeval toimunud Venemaa õhurünnakut Groznõile, 24. september 1999
 • Путин переживал из-за фразы "мочить в сортире", BBC, 15. juuli 2011 (Venekeelne Vikipeedia: Мочить в сортире) • Ma olen täiesti veendunud, et Ukraina ei jää kõrvale laienemise protsessidest, Põhja-Atlandi aliansiga suhtlemisest ning üldisemalt lääneliitlastega suhtlemisest. Ukrainal on oma suhted NATOga – tegutseb Ukraina-NATO nõukogu. Lõppkokkuvõttes peavad selle otsuse langetama Põhja-Atlandi bloki organisatsioon ja Ukraina. See on kahe partneri omavaheline asi.
 • Я абсолютно убежден в том, что от процессов расширения взаимодействия с Североатлантическим альянсом, с западными союзниками в целом Украина не будет в стороне. Украина имеет свои взаимоотношения с НАТО, действует Совет Украина–НАТО. В конечном итоге это решение, которое должна принять организация Североатлантического блока и Украина. Это дело двух партнеров.


 • [ Thomas Roth:] Euroopa Liidu eesistujamaa Prantsusmaa välisminister härra Kouchner väljendas hiljuti muret, et järgmiseks konfliktiks võib saada Ukraina, täpsemalt Krimm ja Sevastopol kui Vene sõjalaevastiku mereväebaas. Kas Krimm ja Sevastopol on Venemaa sihtmärkideks.
 • [Putin:] [...] Krimm ei ole mittemingisugune vaidlusalune territoorium. Erinevalt Lõuna-Osseetia ja Gruusia vahelisest konfliktist pole seal mingisugust etnilist konflikti olnud. Ja Venemaa on tänase Ukraina piire juba ammu tunnustanud. Tegelikult oleme oma piiriläbirääkimised üldiselt lõpetanud. Räägime piiri mahamärkimisest, aga need on juba tehnilised küsimused. Küsimus mõne sellise Venemaa eesmärgi kohta kannab minu arvates provokatiivset alatooni. Seal, ühiskonna sees, Krimmis, toimuvad keerulised protsessid. Probleeme on krimmitatarlastel, ukrainlastel, venelastel, slaavi elanikkonnal üldiselt. Kuid see on Ukraina enda sisepoliitiline probleem. Meil on Ukrainaga leping meie laevastiku viibimise kohta kuni 2017. aastani ja me lähtume sellest lepingust.
 • корр.: — Министр иностранных дел Франции, председательствующей в ЕС, господин Кушнер выразил недавно озабоченность, что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь, как база российского Военно-Морского Флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России?
— [...] Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в общем и целом наши переговоры по границе. Речь идёт о демаркации, но это уже технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Там, внутри общества, в Крыму, происходят сложные процессы. Там проблемы крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины. У нас есть договор с Украиной по поводу пребывания нашего флота до 2017 года, и мы будем руководствоваться этим соглашением.

Sõnavõtud

muuda
 • Kõigepealt tuleb tunnistada, et Nõukogude Liidu kokkuvarisemine oli sajandi suurim geopoliitiline katastroof. Vene rahvagi jaoks on sellest saanud tõeline draama. Kümned miljonid meie kaaskodanikud ja kaasmaalased osutusid olema väljaspool Venemaa territooriumi. Lagunemiseepideemia levis ka Venemaale endale.
 • Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию.

Tema kohta

muuda


 • See, kuidas kõik käitusid nii, nagu asjad peakski niimoodi käima, et võetakse väike hall mees, teatatakse, et temast saab nüüd president, ja vaadatakse kolm kuud hiljem, kuidas ta troonile tõuseb, ning kuidas keegi ennast sellest kõigutada ei lasknud, ajas Serjoža hulluks. Ta tundis end niimoodi üha sagedamini.
Moskva riiklikus ülikoolis, kus Serjoža nüüd programmeerimist õppis, näisid kõik olevat Putini tulekut oodanud. Serjoža ei pannud tähelegi, millal hakkasid seintele ilmuma Putini portreed koos muu patriootilise kraamiga, mida ta samuti polnud varem märganud: lippude, Ühtsuse lendlehtede, kõiki kiiruga väljakuulutatud presidendivalimistel osalema kutsuvate plakatitega. Need teeseldud valimised vaevu tuntud, kuid ette võitjaks kuulutatud kandidaadiga panid Serjoža tundma, nagu poleks teda õigupoolest olemaski. Küllap oli hea, et tema valitud erialal ei olnud peaaegu üldse vaja teiste üliõpilastega kokku puutuda: ta poleks nende tegelikkust mõistnud ka siis, kui oleks üritanud. (lk 203)
 • 2008. aastal oli Putin andnud presidendiameti üle Dmitri Medvedevile. Ta oli olnud president kaks põhiseadusega lubatud ametiaega ja tegi sama, mida kogu maailma autoritaarsed juhid selles olukorras ikka teevad: andis käest positsiooni, kuid mitte võimu. Putinist sai peaminister ja Dmitri Medvedevist, tema pikaajalisest kaastöölisest, sai nime poolest riigi president. Võimukese nihkus valitsusele, mida nüüd juhtis Putin. Üleöö muutus presidendi roll tseremoniaalseks, Medvedevil oli vaid väike meeskond ja polnud üldse praktilisi vahendeid, mille abil talle põhiseadusega antud võimu kasutada. Medvedevi amet pani talle kohustuse avalikkuse ees viibida. "Vladimir Putini ja Dmitri Medvedevi jaoks pole kodanikud valijad, vaid publik," kirjutas ajakirjanik Maksim Trudoljubov aastal 2009. "Vahe härra Putini ja härra Medvedevi vahel on aga selles, et neil on erinev publik." Putin töötas enamusega: keskealiste ja vanematega, keskmise sissetulekuga ja vaesematega, telekanalite laia vaatajaskonnaga. Medvedevile jäi kõrgema hariduse ja suuremate sissetulekutega vähemus, keda Putini kahe valitsemisaja jooksul oli suuresti ignoreeritud. Tähelepanunäljas publik vastas Medvedevi käikudele entusiasmiga, mis varieerus ettevaatlikust ekstaatiliseni. Kiiresti nimetasid nad uue ajastu "sulaks". (lk 248)
  • Masha Gessen, "Tulevik on ajalugu. Kuidas totalitarism Venemaal taas maad võttis", tlk Katrin Kern, Ühinenud Ajakirjad, 2019 • Meil siin, läänes, on raske tunnistada, et kui ülejäänud Euroopa on üles ehitanud demokraatliku, õiglase ja rahumeelse korra, siis Venemaa on jäänud pidama aastasse 1939. Et kusagil on uhkes üksinduses diktaator, kes sepitseb ebainimlikku sõda. Diktaator, kes peaks kuuluma ajalooraamatutesse, on tegelikult võimul.
Samal ajal kui meie, lääne inimesed tegeleme igapäevaselt sellega, et inimestel oleks tööd, et nad saaksid vaktsineeritud ega oleks suurte küttearvetega liigselt koormatud, on äkitselt genotsiid meil lausa ukse taga. • Sõda Ukrainas pole ainult Putini sõda. Ukrainasse tuli 200 000 sõdurit, Venemaal toetab sõda 70 protsenti elanikkonnast. Mis Putin?
Vene sõdurid saab jagada kahte kategooriasse: ühed, kes ehmuvad ja tahavad otsa ümber pöörata, ning teised, kes on täielikud röövlid, tulid rüüstama ja tapma. Nende nekrutid pole moraalselt tugevad. Nad satuvad paanikasse ega tea, mida teha. Paraku ei tea keegi, kes vastastest on tapja ja kes kardab. • Peateema oli loomulikult Ukraina sõda. Vladimir Putin, kuigi ta istub kuskil oma punkris, oli kõikides paneelides virtuaalselt kohal. Ilma tema käitumist arutamata ei saa kaasaja poliitikat arutada, vähemalt meie regioonis.
 • Suurem osa Venemaa elanikkonnast usaldab Putinit ja ei mõista hukka Ukraina aktsiooni. Ja see ei ole mitte ainult propagandast ja infopuudusest. Paljude venemaalaste jaoks ei ole probleem mitte see, et rünnati, vaid see, et ukrainlasi ei võideta. Siin on reeglina süvapsühholoogilised ajaloolised põhjused ja need ei tõota tulevikuks midagi head.
 • 2014. aasta mais, pärast Krimmi annekteerimist, Berliinis peetud kõnes võrdles Zabužko Putinit Hitleriga, mispeale tema mikrofon kiiresti välja lülitati. 8. märtsil 2022 tegi Zabužko omamoodi ajalugu, esinedes esimese inimesena, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik ega ametnik, Euroopa Parlamendi täiskogu ees. Ta kordas oma võrdlust – ning seekord talle aplodeeriti. "Palju elusid oleks võinud päästa," ütles ta, "kui EL ja USA oleksid ärganud kaheksa aastat tagasi, kui Putin tungis Krimmi. Uus Hitler oli valmis jätkama sealt, kus eelmine pooleli jäi. Kirjanikuna, kes teab keelest ühte koma teist, tahan teile öelda, et see on juba sõda, mitte pelgalt kohalik konflikt. Uskuge Putinit, kui ta oma ambitsioonidest räägib." (lk 115)

putin sinu langus
ei saa olema suur
sest sa oled väga väike
sa langed nagu puuleht
ja mädaned
ja sind ei olnudki
/.../

 • Mart Kangur, "Pöörduks". Loomingu Raamatukogu 2024/7-8, SA Kultuurileht, lk 74.

Välislingid

muuda
 
Vikipeedias leidub artikkel