Proosa

muuda
 • Mis sõbrad koos meiega ja meie heaks teevad, on samuti läbielatu, sest see tugevdab ja edendab meie isiksust. Mis vaenlased meie vastu ette võtavad, seda ei ela me läbi, me vaid kogeme seda, lükkame selle tagasi ja kaitseme end selle vastu nagu külma, tormi, vihma, rahe või muu välise kurjuse vastu, mis ei tule ootamatult.


 • Suurlinn pidi olema õige keskkond isiksusele. Aga oh häda, kui ta on ise isiksus ja vajab sobivat keskkonda. (lk 55)
 • Kunstis ei tähenda tase midagi, isiksus aga tähendab kõike. Välises elus on vastupidi. Berliinlane tahaks kunsti võtta tasemega, wienlane liiklust isiksusega. (lk 55)
  • Karl Kraus, "Aforisme". Valinud ja tõlkinud Krista Läänemets. LR nr 31/1999


 • Tsivilisatsioon võiks võtta oma juhtlõngad mitte sellistest kategooriatest nagu vanus, sugu, rass või pärilik positsioon, vaid selle asemel, et määrata isiksust nii lihtsal teel, tunnustada, kasvatada ning teha ruumi mitmesugustele lahknevatele temperamendist tulenevatele annetele. See võiks end üles ehitada nendele erinevatele võimetele, mida praegu püütakse mõnede laste puhul kunstlikult täielikult kõrvaldada ja teiste puhul kunstlikult tekitada.
  • Margaret Mead, "Sugu ja sundus kolmes primitiivses ühiskonnas", tlk Tõnu Ülemaante, 2020, lk 386, "Järeldus"


 • Elu on kõrvuti kahesugune; õnn, armastus, ühtesulamine - ja igapäevase pingutuse töö ja vaev, mustuse eemalepeletamine, nälja ja janu kustutamine, ühiskondlike kohustuste täitmine, inimeste abistamine ja palgatöö, et nende eelmistega hakkama saada. Ja kõige taga kõige ülemana: isiksuse arendamine, kuhu ei sobi ükski skeem või leiutis või heategevus, sest selle jaoks peab olema iga kord oma tee.


 • Kui isiksus ei ole ühiskonnas vaba, kui ühiskond ei garanteeri isikuvabadusi, siis tulemuseks on, et isik delegeerib oma eetilise vastutuse kõrgemalseisvale instantsile. Isik vabaneb eetilistest piduritest. Isik täidab ülemuse tahet ja käsku. Vastutab käskija, mitte käsutäitja. Süsteem produtseerib lurjuseid ja terveid kaste eetikavastaste tegude kordasaatjaid.


 • Kindlasti peab see olema isiksus, kes surub maha isiksusi. Aga kas tõeline isiksus teeks seda? (lk 21)
 • Isiksuse suurus on mõõdetav tema vabadusega ja loomulikkusega. Iseeneseks jäämine ka vabadusetuses on kahtlemata suuruse tunnus. (lk 23)
 • Vägivallale astud kõige mõjusamalt vastu sel moel, et hoolitsed oma hinge eest. Võim kardab rohkem vaba isiksust kui teist võimu. (lk 117)
 • Mida enam õpid eluks tarvilikku, seda enam õpid ka tarbetut. Viimasest koosnebki sinu isiksuse huvitavam pool. (lk 136)
 • Arvo Valton, "Vabaduse kütkes", 1993


 • Kool peaks õpetama ju noort inimest nägema põhjuslikkusi, nende üle arutlema. Ainult nii saavad areneda eristus- ja otsustusvõime, mälu, ning kujuneda isiksus. Meie koolis on aga põhitähelepanu materiaalsel kausaalsusel, füüsikalisel, bioloogilisel jne. Vaimne kausaalsus, mis inimese elus tegelikult valitseb, toimib hoopis teistmoodi, ei ole aatomite põrkumine, ja kui seda ei õpi, siis hakkabki inimene taandama näiteks eetikat füüsika- või bioloogiaseadustele ning tulemuseks on lihtsalt õnnetud pärdikud, kes arvavad, et teise inimese löömine on mõjutamine. Isiksusi ei kujune. Põhjuslikkuste õpetamine, materiaalse ja ideaalse suhe on meil proportsioonist väljas ja see on suur probleem tervele ühiskonnale. Oleks vaja saavutada vähemalt võrdsus.


 • Kodus elasin oma nukkude intriigide ja draama maailmas, nendega seebiooperitesse sukeldudes. Oli sünde, vaenamist ja reetmisi. Oli lootust, vihkamist ja vahetevahel ka seksi. Mu lemmikajaviiteks kooli- ja õhtusöögivahelisel ajal oli end Barbie-hunnikuga minu ja Craigi ühisesse mängualasse parkida ning siis hullumeelsete stsenaariumitega lagedale tulla, need lood tundusid mulle sama tõelised nagu elu ise ja vahel oli mul kombeks Craigi G.I. Joe kujukesi oma teemakeerisesse kaasata. Hoidsin oma nukkude riideid lillelises plastmassist lastekohvris. Iga Barbie ja G.I. Joe oli eraldi isiksus. Mõnikord võtsime isegi tähe-klotsid kampa, needsamad, mille abil ema oli meile kunagi tähestikku õpetanud. Ka nemad said endale nimed ja elulood.
  • Michelle Obama, "Minu lugu", tlk Hella Urb ja Kaido Kangur, 2018, lk 32