Proosa

muuda


 • Kui neid iseloomuga seonduvaid hoiakuid, mida meie oleme traditsiooniliselt naiselikeks pidanud — nagu passiivsus, vastutulelikkus ja valmisolek lapsi hellitada - , saab ühes hõimus nii kergesti kehtestada kui maskuliinse käitumismustri ning teises hõimus nii enamiku naiste kui ka enamiku meeste jaoks põlu alla panna, siis pole meil enam alust käitumise selliseid aspekte soost tulenevateks pidada.
  • Margaret Mead, "Sugu ja sundus kolmes primitiivses ühiskonnas" [1935]. Tõlkinud Tõnu Ülemaante. Ilmamaa 2020, lk 233, ptk "Soolise temperamendi standardiseerimine"


 • Kõik tüdrukud, orjameelseimast kõrgimani, õpivad ajapikku meeldimise nimel järele andma. Ema keelab neil kohelda poisse kamraadidena ja ise lähenemiskatseid teha, ta surub peale passiivse rolli. Kui nad soovivad alustada sõprust või flirti, peavad nad hoolikalt hoiduma näimast asja algatajaina, meestele ei meeldi ei poisitarid, sinisukad ega peaga naised; ülearune uljus, haritus, taip ja iseloom heidutab neid. Naiselik olla tähendab näida võimetu, tühine, passiivne ja kuulekas.
  • Simone de Beauvoir, "Teine sugupool". Tõlkinud Anu Tõnnov ja Mare Mauer, 1997, lk 230, ptk "Kujunemine"


 • Mis tahes kultuuri põlisasukas arvab loomulikult, et võtab oma arusaamad universumi väest ja ohtudest vastu passiivselt, jättes kõrvale kõik pisimuudatused, mida ta ise võib olla neisse panustanud. Samamoodi arvame me, et võtame passiivselt vastu oma emakeele, ning eirame oma vastutust muutuste eest, mida see meie eluajal läbi teeb. Samasse lõksu langeb antropoloog, kes mõtleb kultuurist, mida ta uurib, kui ammu põlistunud väärtuste mustrist.


 • On väga võimalik, et see noor mees — nimelt oma nooruse tõttu — mäletas mäejutluse teksti paremini kui Tolstoi või Gandhi. Et Inimese Poeg tavatses kõnelda triaadides, võis too noor mees mäletada, et kõnesolev tekst ei lõpe kohal vaid kui keegi sind lööb vastu paremat põske siis kääna talle ette ka teine, vaid jätkub ilma punkti või komata: ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ja võtta su vammuse, jäta ka kuub; ja kes sind sunnib kaasas käima ühe penikoorma, sellega mine kaks.
Tervenisti tsiteerituna on neil värssidel tegelikult väga vähe ühist vägivallatu või passiivse vastupanu, kurjale kurjaga mittevastamise ehk heaga vastamise põhimõttega. Nende ridade tähendus on kõike muud kui passiivne, sest sisendab mõtet, et kurjust saab liialduse läbi lähendada absurdile; kurjus muutub absurdiks, ta nõudmised kohtavad ülevoolavat vastutulekut, mis võtab valutegemiselt väärtuse. See seab ohvri üpris aktiivsesse ossa, vaimse pealetungi positsioonile.
Võit, mis siin võimalikuks saab, pole moraalne, vaid eksistentsiaalne.


 • Kõige tähtsam katoliikluses on elurõõm. Kristlane ei tohi vingus näoga ringi käia. Ei tohi olla passiivne, peab ise otsima ja võitlema. Kõige suurem tragöödia on see, kui sa pärast surma näed, mis sa kõik elus oled mööda lasknud. Ja kahetsed.


 • Ma otsisin terve selle raamatu [Oxfordi nüüdisaegse luule raamat, 1892–1935] läbi, et leida Wilfred Oweni või Siegfried Sassooni luuletusi. Neid polnud — mitte ainumat! Ja kas teate miks? Sest see Mr Yeats [koostaja] ütles — ta ütles: "Otsustasin meelega, et ei kaasa siia ühtegi luuletust Esimesest maailmasõjast. Need ei meeldi mulle. Passiivne kannatamine ei sobi luule teemaks."
Passiivne kannatamine? Passiivne kannatamine! Mul pidi hing kinni jääma. Mis seda meest vaevas? Leitnant Owen on kirjutanud ühe järgmise rea: "Mis hingekella lüüakse neile, kes surevad nagu kärbsed? Vaid relvade koletislik raev." Ma tahaksin teada, mis selles passiivset on? Täpselt nii nad surevadki. Ma nägin seda oma silmaga ja ütlen, et käigu see Mr Yeats kuradile. (Clovis Fossey Julietile, lk 84)


 • [Demokraatlike reformide võimalikkusest Venemaal:] See pole usu, vaid püüdluse küsimus. Väga väike võimalus on, aga sellest ei tule midagi välja, sest rahvas on täiesti passiivne ja laseb endale palukesi ette visata. Praegu nõuavad inimesed, et Putin käiks ringi ja toidaks neid. Venemaal ei taheta teha teadlikku läänelikku valikut ja selline naabrus on Eestile väga ohtlik.