Proosa

muuda • Tants on kõige vanem kunstivorm. Küllap on sellel auväärsel seisusel erinevaid põhjusi, kuid üks on kindel - tants on teatud vaatenurgast kõige vahetum ja ausam vaimne praktika, tantsimiseks pole tarvis mitte midagi peale inimese keha. Keha on tantsu tempel.


 • Vikipeedia probleem seisneb selles, et see töötab ainult praktikas. Teoorias on see täielik katastroof.
 • The problem with Wikipedia is that it only works in practice. In theory, it's a total disaster. • Traditsiooniliselt on kirjandus olnud vene lugeja jaoks sotsiaalse, vaimse praktika asendaja.
  • Ülle Pärli, "Vene kirjanduse müüt postmodernistlikul ajastul", Vikerkaar 5-6/2000


 • Prantsuse koljumõõtjatel tekkis Gröönimaal tõsiseid probleeme. Nad töötasid teooria kallal, et inimese intelligentsi ja kolju suuruse vahel on lineaarne sõltuvus. Gröönlastel, keda nad käsitlesid kui ahvide ja inimeste vahelist üleminekuvormi, leidsid nad maailma suurimad kolbad. • [E]i ole olemas ka täiuslikku arvustust – sest vastandlikke ja praktikas teineteist välistavaid kvaliteete, mida potentsiaalne "tarbija" neilt üheaegselt ootab ning eeldab, on lihtsalt liiga palju.
  • Alvar Loog, "Kriitik(a) peab. Kriitik(a) võib. Kriitik(a) ei või. Kriitik(a) võiks. Jne." Küsitlus. – Sirp, 26.11.2010, lk 6–8; lk 7
 • [Tom:] Vana ja uus puritanism sarnanevad üksteisega nagu parema ja vasaku käe kinnas. Täpselt ühesugused, ainult ümber pöördud. Vanad head viktoriaanlased olid teoorias ranged, aga praktikas vaatasid meeleldi läbi sõrmede. Oli asju, millest ei sobinud rääkida, aga mille olemasolu vaikides aktsepteeriti. Uued puritaanlased on sõnades nii liberaalsed kui üldse mõeldav. Aga häda sellele, kes nende õpetuse järgi käib!"


 • Kõike, mis on teoreetiliselt võimalik, saab praktikas saavutada, hoolimata mistahes tehnilistest raskustest, kui seda küllalt soovitakse.
  • Arthur C. Clarke, "Hazards of Prophecy: An Arresting Inquiry into the limits of the Possible: Failures of Nerve and Failures of Imagination" (1962) • Ööpiku praegune noorperemees oli osalt isasse, aga teiselt poolt ka maailma tuuli nuusutanud. Ühest oli Magnusel alati kahju olnud, nimelt sellest, et ihne vanamees ei võimaldanud ainsale pojale ülikooliharidust. Korporatsioonides taoti mehikesed meesteks. Ferdinandist oleks võinud saada põllumeeste liider. Kõrgem põllutöökool ja pikk praktika aeg Taanimaal olid kõvad asjad küll, kuid silmaringi laiusest jäi ikkagi vajaka.
  • Luise Vaher, "Tormipöörises", rmt: "Rindeõde. Tormipöörises", Tallinn: Eesti Raamat, 1982, lk 311


"Jah, kiviaid! Aga mistarvis – kiviaid? Ma ütlesin ju
et aida võib lattidestki teha."
"Ei, Toots," hüüab Kiir, "sa ajad mu peris segamini!"
"Nojaa, seal on see asi! Konti pole me veel proovinudki nüüd tuleb välja, et su peagi on nõrk. Kuula teraselt. Üleüldse peavad need kivid siit ära saama, jah?"
"Jah."
"Noojah. Noh, nüüd, et: kuhu? Väljale tagasi me neid viia ei või, sest esiteks on sinna liig kauge maa, ja teiseks, oleksid kivid seal jälle ees. Jah?"
"Jah."
"Sohu viia, mülgastikku visata - jälle kauge. Jah?"
"Jah. Ei noh, kus sellega!"
"Pealegi läheb neid kiva paari aasta pärast tarvis - uue lauda jaoks? Eks?"
"Nojah."
"Aga kui me siiasamasse suure augu kaevame ja kivid maha matame?"
"Eih," naeratab Kiir, "siis on neid raske kätte saada, kui vaja on."
"Vat-vat-vat! Juba läheb sinnapoole. Õigus! Sellest järgneb siis, et - Noh, noh?"
"Et me nad tänavale peame veeretama ja kiviaia tegema."
"Noh - jumal tänatud! Hea, et see veel niigi läits! Võta siis ruttu kätte, veereta nad tänavale ja tee kiviaid. See, mis ma sulle praegu ütlesin – see on teooria; kui sa veeretama hakkad – siis on praktika."
"Ahah," pomiseb Kiir silmi pilgutades, "teooria ja praktika."

Draama

muuda

ABRAHAM: Mis sa ütlesid: kaheksa seaduserikkumist pidid olema roima kaaluga?
ROBERT (innustunult): Just! Nimelt! Mis sa naerad? (Taipab.) Kas sa siis aru ei saa, et sina oled ise väljaspool ohtu? Sa oled riigile vajalik inimene, sinuga ei juhtu midagi halba, sinu peas ei kõverdata juuksekarvagi.
ABRAHAM: Ja see peab siis olema õigusemõistmine?
ROBERT: Igal alal on teooria ja praktika kaks ise asja.

Allikata

muuda
 • Järelikult on parteid kui institutsioon kurjus, mida ei leevenda miski. Nad on põhimõtteliselt kahjulikud ning nende mõju on praktiline. Parteide kaotamine oleks peaaegu ehe heategu. Olemuselt oleks see täiesti legitiimne ning praktikas ei paista sellega kaasnevat mingeid muid mõjusid kui üksnes positiivsed.

Välislingid

muuda
 
Vikipeedias leidub artikkel