• Aja tühi asjale, karga ise kannule.
 • Ega naer nahka riku ega tühi jutt tükki võta.
 • Häda ei anna häbeneda, tühi kõht ei kõrgistella.
 • Mis tabab taud tühjast talust või surm saunanurgast.
 • Mis täis kõht sellest teab, mis tühjal kõhul tarvis.
 • Pojast poolgi turva, tühi turv tüttaresta.
 • Täis kõht ei usu tühja kõhtu.
 • Tühi kott ei seisa püsti.
 • Tühi kõht ajab tööd tegema.
 • Tühi kõht on hea (kõige parem) leivakõrvane.
 • Tühi kõht on kõige parem kokk.
 • Tühi kõht teeb leivale saia magu.
 • Tühi toob tüli majasse, nälg ajab lapsed vargile.
 • Tühja kõhuga on raske vilet puhuda.
 • Tühja pead jõuad kanda, tühja kõhtu mitte.
 • Tühja sõime ääres lähevad hobused tülli.
 • Vanasõna ei valeta, tühi piip ei põleta.

Eesti Vanasõnad, Suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen, Eesti kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus 1929