Kristlane

ristiusku inimene
(Ümber suunatud leheküljelt Kristlased)

Kristlane on inimene või muu olevus, kes usub kristlust. Mida täpselt see aga tähendab, sellest on kristlastel üsna erinevad ja segased arusaamad ning teiste jaoks on see lugu veel segasem. Suurema osa arvates neist on sel midagi tegemist Jeesus Kristusega.

Proosa

muuda
  • Sagedaste loeme ajaraamatutes, et meie esivanemad naabruses riisumas käinud ja sõakorral võidetud ja kätte saadud vaenlastele halastamata südamega piina teinud ehk neid valusaste surmanud. Aga see oli sell ajal vaenu täht igas paigas ja kui naabrid meie maale tungisivad, tallitasivad nemad, nii pitkalt kui võimalik oli, nõndasamati. Saksamaal valitses veel pärast seda mitu aega puhas rusika õigus ja hulk rüütlid toitsivad oma pääd tee ääres varitsemisest ja riisumisest, ja need rüütlid olivad ommeti ju ristiinimesed.


  • "Meie oleme jumala sulased, Kristuse sõjamehed,“ seletas ta, "ja sõjamees peab oma ülema käsku karva pealt täitma. Karva pealt, kas kuulete! Aga kuidas võib keegi karva pealt oma isanda käsku täita, kui ta ise seda käsku karva pealt ei tunne. Sellepärast pidage meeles: sõna-sõnalt, täht-tähelt, sest viimsel päeval peame oma Issandale Jeesusele Kristusele aru andma igast sõnast ja tähest, mis meie suust on läbi käinud. Ja Issand ei jäta neid mitte nuhtlemata, kes võltsivad pühakirja oma liha laiskuses ja suremata hinge roojuses. Sest Kristus on meie eest surnud ristipuus, et me elaksime igavesti. Igavesti!" hüüdis Vihalepp kinnitavalt, pani silmad pilukile, surus huuled kõvasti kokku ja raputas pead. "Ja miks ei peaks me siis õppima pühakirja selgesti ja õieti ütlema, kui me selle eest elame igavesti! Või on meie seas mõni, kes ei taha igavesti elada? Kus on niisugune ristiinimene või on see ülepea veel ristiinimene? Ei, niisugune pole mitte ristiinimene, vaid pagan, püsti pagan, mis on üks ropp ja jälk asi Issanda ees, üks väga ropp ja jälk asi. Aga kes meist tahaks olla üks ropp ja jälk asi Issanda ees? On siin mõni niisugune, siis tõstku ta oma parem käsi üles, et me kõik näeksime seda roppu ja jälki asja."
Ja ei leidunud kogu koolis ühtegi niisugust, kes oleks söandanud tõsta oma parema käe.


  • Venelased on kummaline segu tugevusest ja nõrkusest. Nende intellektis on kirg, ütleme, et neil on kirglik intellekt. Nende emotsionaalne seis on hajevil ja rahutu, kuid selle taga on miski väga peen ja psüühiline, ehkki nende hing ei ole kuigi terve. Ja sellepärast mul pole õigust öelda, et Gandhi on vene kristlane, kuna ta on nii kohutavalt kuiv. Tal on intellektuaalne kirg ja suur moraalne tahtejõud, kuid ta on kuivem kui venelased. Kannatuse evangeelium, mida ta jutustab, pärineb Venemaalt rohkem kui kuskilt mujalt Euroopas... Teised kristlikud rahvad seda ei usu. Kõige rohkem võivad nad sellest mõelda, kuid venelastel on see veres. Nad teevad vea, jutlustades kannatuste evangeeliumi, kuid ka meie Indias teeme vea, jutlustades vairagya't [põlgust maailma vastu].
    • Sri Aurobindo, 22. juuni 1926, Nahar, S., Aurobindo, ., & Institut de recherches évolutives (Paris). India's rebirth: A selection from Sri Aurobindo's writing, talks and speeches. Paris: Institut de Recherches Evolutives. 3rd Edition (2000). [1]


  • Nad läksid baari, mida hakati just ööseks sulgema. Seal oli veel mitu meest, kes arutasid oma plaane jõuludeks.
"Mina lähen lõunasse," ütles Tinakõht Challoner. "Mul on sellest kliimast ja maast villand."
"Hea oleks, kui te meid üles otsiksite, Wimsey,"׳ ütles üks teine. "Me saame teile väga korralikku jahti pakkuda. Meile tulevad mingid külalised; teate, minu naisel peavad olema külas kõik need noored - hirmus naisteparv. Aga ma kutsun mõned mehed, kes oskavad bridži mängida ja püssi lasta ning te oleksite tõeline ristiinimene, kui te aitaksite mul seda üle elada. Need jõulud on lihtsalt tapvad. Ei tea küll, miks nad leiutati."


  • [Liselotte Vitzlipützli:] Oh seda ristiusku! Ka siis, kui keegi vannub, et ta sellesse ei usu, on tal lihas ja luus tuhat viissada aastat kristlust, mis lõid meie maailma, ja ta tahab näidata, et võib olla kristlane ilma Kristuseta. Säärased on kõige hullemad: nad on dogma järgi karmid ilma müütide luulelise iluta.


"See sammas on õõnes. Või õigemini, seda pole üldse olemas. Kahtlus — see on eimidagi. Kas saab midagi üles ehitada eimillelegi?"
"Vaata, vaata!" ütles inglane. "Mul oli õigus, kui kahtlustasin teid selles, et olete filosoof. Ja veel missugune filosoof! Te kahtlete isegi kahtlemises endas. Mida saate üles ehitada sellele?"
"Mu teadmised matemaatikas on väga väiksed. Aga ma arvan teadvat, et seal kuskil miinus ja miinus annavad plussi. Kui kahtlemises kahelda, siis tähendab see, et tuleb uskuda."
"Veel hullemaks asi läheb. Te pole ainult filosoof, vaid ka aus kristlane." (14. mai)


  • Täiesti ootamatult kukkus ta [matemaatikaõpetaja] ühel päeval (vist keset aritmeetikatundi) rääkima elust ja usust. "Kõik teie," ütles ta, "iga viimane kui üks teist — elate kunagi läbi ajajärgu, mil tunnete meeleheidet. Kui te kunagi meeleheidet ei tunne, siis te ei tea, mis tähendab olla kristlane, te pole saanud kristlaseks ega elanud kristlikku elu. Et olla kristlane, peate olema valmis võtma vastu samasugust elu, mida Kristus elas; peate rõõmu tundma nii, nagu tema tundis rõõmu; olema niisama õnnelikud, nagu tema oli Kaana pulmas, saama tunda rahu ja õnne, mida toob allumine Jumalale ja Jumala tahtele. Aga te peate ka tunda saama, nagu temagi, mis tähendab olla üksinda Keetsemane aias, tundma, et kõik sõbrad on teid hüljanud, et need, keda te armastate ja usaldate, on teist ära pööranud, ja et ka Jumal ise on teid maha jätnud. Siis hoidke kinni usust, et see ei ole veel lõpp. Kui te armastate, siis saate kannatust tunda, ja kui te ei armasta, siis ei tunne te kristliku elu tähendust."
Seejärel pöördus ta oma tavalise tarmukusega uuesti liitintressi ülesannete juurde, kuid on imelik, et need vähesed laused on mulle meelde sööbinud rohkem kui ükski jutlus, mida ma eales olen kuulnud.
  • Agatha Christie, "Minu elu lugu". Tõlkinud Laine Hone. Sinisukk, 1996, lk 164


  • Ainuke õige kristlane on Jeesus ja et kristlaseks saada, peab Jeesuse teguviise järgi tegema, aga kes seda suudaks või viitsiks?

Kirjandus

muuda