Piibel

muuda
 • Ent alandlikud pärivad maa
ja tunnevad rõõmu suurest rahust.


 • Kui te koos Kristusega olete maailma algainetele surnud, miks te siis lasete endale teha korraldusi, nagu elaksite alles maailmas:
21 "Ära hakka kinni! Ära maitse! Ära puuduta!"?
22 See kõik on määratud kuluma kasutamise läbi. Need on vaid inimeste käskimised ja õpetused,
23 mis on küll tarkuse moodi isetehtud vagaduse ja alandlikkuse ja karmuse tõttu ihu vastu, aga neil ei ole mingit kaalu himude ohjeldamiseks.

Proosa

muuda
 • Munga kroon on alandlikkus.
 • Στέφανός ἐστι μοναχοῦ ἡ ταπεινοφροσύνη.
  • "Abba Or, The Sayings of the Desert Fathers", Cistercian Publications: 1975, lk 247


 • Kõrkus tahab alati olla esimene, alandlikkus ei jää enne rahule, kui on teeninud kõiki olendeid.
  • Mechthild Magdeburgist, "Jumaluse voogav valgus", 4. raamat. Rmt: Magdeburgi Mechthild, "Jumaluse voogav valgus"; Meister Eckhart, "Eristamise kõned", tlk Kalle Kasemaa, Tartu: Ilmamaa, 2015


 • Südamlikkus, maneeride malbus ja peaaegu alandlikkus pole kunagi üleliigne nende juures, kes ilu, taibukuse või mõne muu maailmas väga ihaldatud omaduse poolest on üldsusest ilmselgelt üle; sest liiga raske on süü, mille pärast nad peavad andeks paluma, ning liiga metsik ja vintske on vaenlane, keda nad peavad lepitama: üks neist on üleolek, teine kadedus. Seda viimast pidasid kreeklased, kel toredust ja küllust jagus, vajalikuks lepitada lausa jumalate endi puhul, et lunastada alanduste, ohvrite ja vabatahtlike karistustega õnne või hiilguse vaevu lunastatavat pattu.


 • Alandlikkus on haavamatus.


 • Alandlikkus: tavaliselt rikkuse ja võimu juuresolekul sündsaks peetav hingeseisund. Iseäranis paslik töötaja pöördumisel tööandja poole.


 • 106. Alandlikkus annab igaühele, ka üksildasele meeleheitjale, tugevaima suhte kaasinimesega, ja seda otsekohe - tõsi küll, täieliku ja kestva alandlikkuse korral. Ta võib seda seetõttu, et ta on tõeline palve keel, ühtaegu kummardamine ja tugevaim side. Suhe kaasinimesega on palve suhe, suhe iseendaga püüdluse suhe; palvest saadakse jõudu püüdlemiseks.
  • Franz Kafka, "Vaatlused patu, kannatuse, lootuse ja õige tee kohta", tlk Mati Sirkel, rmt: "Hiina müüri ehitamisel. Kõik lühemad ja lühilood", 2002, lk 379 • Mortimer Cropperi magistrante sunniti ümber kirjutama lõike - enamasti Randolph Henry Ashi teostest -, siis oma ümberkirjutusi uuesti ümber kirjutama, siis neid masinakirjas ümber kirjutama ja seejärel karmi toimetajapilguga vigu otsima. Cropper ütles, et kunagi ei olnud ühtki päris ilma vigadeta teksti. Ta jätkas seda alandlikkust kasvatavat treeningut isegi hõlpsa fotokopeerimise päevil.


 • [Jace:] "Võib ju olla tõsi, et alandlikud pärivad kunagi maailma, aga praegu kuulub see igatahes ülbikutele."


 • Cassie oli viieaastane ja oskas ennast niisama hästi maksma panna nagu ema. Fran oli ta enne kooli lugema õpetanud - aga õpetaja Henryle oli ka see vastukarva olnud. Tüdruk võis olla lärmakas ja põikpäine ning mõnikord mõtles isegi Fran, samas end hirmsa kahtluse pärast põlates, kas ta oli loonud ninatarga koletise.
"Oleks tore," oli õpetaja Henry esimesel lastevanemate koosolekul jäiselt öelnud, "kui Cassie kuulaks vahel kohe esimesel korral sõna. Ilma et ma peaksin üksikasjalikult seletama, miks ma midagi teha palun."
Fran, kes oli oodanud kiitust, et tema tütar on geenius, keda on rõõm õpetada, tundis alandust. Ta oli varjanud pettumust, kaitstes südikalt oma kasvatuspõhimõtteid. Lastel peab olema enesekindlust ise otsustada ja autoriteete trotsida, oli ta öelnud. Kõige vähem tahtis ta, et tema laps oleks alandlik muganduja. • Olen selles suhtes juba õige alandlikuks muutunud. Või siis ükskõikseks? Ja kas need pole natuke üks ja seesama. Saab, kui saab. Seni lihtsalt teen. Palju jõuan. Nii et jääb aega ka Lõpmatuse Kevade, lillede ja lindude jaoks. Sest need on kõige tähtsamad. Kõige tähtsam on siin õieti miski salajane, millele nimegi anda ei tohi, aga mida ei tohi ka silmist ega südamest ära kaotada. Sest ma tean, et kui ma kaotan selle, olen kaotanud kõik.


 • Inimene võib ära solkida nii oma keha kui looduse ja reostada isegi kosmose, kuid loodetavasti on vaimuilmas veel tasandeid, mis uutmisele vastu seisavad. Näiteks imestamisvõime, alandlikkus ja omasoodu minek. Need on pelgupaigad, mis ei ole veel mürgitatud lõputust ja mitte kuhugi viivast rahutust ja tarbetust täiustamise ideest. Nendeni jõudmine võiks olla üks inimelu eesmärke.

Luule

muuda

Mul kannatlik, hää süda on,
ma alandlik kui vari;
mul kannatlik, hää süda on,
kuid minu aul on hari!

 • Juhan Liiv, "Mul kannatlik, hää süda on" kogus "Sinuga ja sinuta". Koostanud Aarne Vinkel. Tallinn: Eesti Raamat, 1989, lk 41


Ma istun ihuüksi närtsind rohus
maadligi alandlikult, vaiksemalt kui vari.
Sääl taga ähmub möödaniku hari,
jääjahe rada ootab oru lohus.


Saand uhkusest alandlikkus
ja trotsist allaheit.
Soe muld ja varjude pikkus
mu mahalööd pilgu leid.

 • Marie Under, "Õhtune käik", rmt: "Uneretk", 1968, lk 29


Märk oli õige: need, kellele see jäi silma,
leiavad su eksimatult üles.
Kõik tunnevad ära oma: uhkus
ei olnud põgenemine, alandlikkus polnud
argus, nõrk sähvatav kuma
seal all ei olnud läidetud tikk.