• Seitse venda elavad üheskoos rahus, aga kahe vennanaise vahel kasvab sõda (EVS)
  • Veli oma veli, teng võõras vahel (EVS)
  • Venna arm vesine, sõsara arm sõkline, isa arm erapooletu, ema arm igavene (EVS)
  • Venna viha lööb valusamaid haavu kui võõra mehe vaen (EVS)
  • Õde sooja saunaleili, vend on vilu põhjatuuli (EVS)

Eesti Vanasõnad, Suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen, Eesti kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus 1929