Võõras

 • Ega võõra silma tule vett (EVS)
 • Ema piim kosutab, võõras piim kahandab (EVS)
 • Esimesel päeval võõras armas, teisel päeval koormaks, kolmandal haiseb (EVS)
 • Kevadine võõras läheb tühja kõhuga koju (... kui puudus majas) (EVS)
 • Kui võõras nahk ees, lõikab kahe kaustatäie, kui oma, ei lõika rihmagi (EVS)
 • Kutsumata võõrad, teadmata roog (EVS)
 • Oma ei jäta, võõrast ei võta (EVS)
 • Oma eit eidekene, võõras eit raisk (EVS)
 • Oma ema vits ja võõrasema võileib on üks (EVS)
 • Oma kiitus haiseb, võõra kiitus heliseb (EVS)
 • Oma laps on lapsukene, võõras laps laastukene (EVS)
 • Oma taadi põlenud kooruke on parem kui võõra võileib (EVS)
 • Ootamata võõras, varumata vara (EVS)
 • Parem oma ema vits (põlenud kooruke), kui võõrasema võileib (EVS)
 • Parem omad aganad kui võõra selge leib (EVS)
 • Parem omaga läbi saada kui võõralt laenata (EVS)
 • Sugulased omad, kaup võõras (EVS)
 • Veli oma veli, teng võõras vahel (EVS)
 • Võõra kiitus heliseb, oma kiitus haiseb (EVS)
 • Võõra leib valus süüa (EVS)
 • Võõrad mingu viisilla, talu jäägu tavalla (EVS)
 • Võõrad teevad, võõrad viivad (EVS)
 • Võõrad veised ei seisa karjas (EVS)
 • Võõral laudil leib kõrges (EVS)
 • Võõras hobune, oma piits, võib hästi sõita (EVS)
 • Võõras on võlu peres (EVS)
 • Võõras raha kõrvetab tasku (EVS)
 • Võõras raha tasku, taskul auk pea põhjas (EVS)
 • Võõras toob, võõras viib, võõras toob kulunud kuue, karva veerenud kasuka (EVS)
 • Võõrasema puuakse võlla, oma tõstetakse taeva (EVS)
 • Võõrast nahast kerge kingi lõigata (EVS)
 • Võõrast veist teised ikka pusklevad (EVS)
 • Ära võta võõra vara! (EVS)

EVS = Eesti Vanasõnad, Suurest korjandusest kokku põiminud M. J. Eisen, Eesti kirjanduse Seltsi kirjastus Tartus 1929