Arv on üks matemaatika algmõisteid; see hõlmab loendamisel ehk lõplike hulkade võrdlemisel saadava naturaalarvu mõistet ning selle mitmesuguseid üldistusi, sealhulgas täisarv, ratsionaalarv ja kompleksarv. Matemaatikas käsitletakse arve abstraktsete objektidena.

Piibel

muuda

Kuna tema elupäevad on määratud
ja tema kuude arv on sinu käes -
sa oled pannud piiri,
millest ta ei saa üle minna -,
6 siis pööra oma pilk tema pealt ära
ja jäta ta rahule,
seni kui ta päevilisena oma päevast
rõõmu tunneb!


Mu suu peab jutustama sinu õiglusest
ja su päästetegudest kogu päeva,
sest ma ei tea nende arvu.


Tema määrab tähtede arvu
ja nimetab neid kõiki nimepidi.


Kuuskümmend on kuningannasid,
kaheksakümmend on liignaisi
ja neitseid on arvutult.
9 Aga üksainus on mu tuvike, mu süütuke,
oma ema ainus, oma sünnitaja lemmik.


Luule

muuda

Küll ma otsisin eluarvu,
küll ma jagasin jagamatut -
kuni taipasin tasahilju,
et sa leiad saatuse summa,
kui korrutad välgujoaga
oma elu surmkümmend suudlust,
hullsada ilusat hetke
ja tummtuhat valutuiget.


Rõõm, mida sa kinni püüda ei teadnud,
jääb igavesti ootama.
Isegi ütlemata jäänud sõnad
on mõttes öeldud
ja kuhugi tallele pandud.
Kuidas muidu meie lühikeste päevade arv
saab täita aja ääretud salved.
Kuidas muidu üksainus silmapilk
võib kivi paigalt veeretada.

  • Karl Ristikivi, "Ka sisaliku tee kivil jätab jälje" kogus "Inimese teekond" (1990), lk 11

Proosa

muuda
  • Kolm aknarida andsid hoone püstjoonisele kolmikrütmi, nõnda et kui ta moodustas maa peal füüsiliselt nelinurga, siis taevas moodustas ehitus kolmnurga. Lähemale minnes märkasin, et nelinurkse põhialuse igal nurgal seisis seitsmetahuline torn, mille viis külge olid nähtavad väljastpoolt, nõnda et suure kaheksanurga neli külge olid tegelikult neli väikest seitsenurka, mis väljast paistsid viisnurkadena. Ja mitte kedagi ei saa jätta ükskõikseks nii paljude pühade arvude imeline kooskõla, igaüks neist on tulvil kõige kõrgemat vaimset tähendust. Kaheksa on iga nelinurga täiuslikkuse arv, neli on evangeeliumide arv, viis on maailmajagude arv, seitse on Püha Vaimu andide arv.


  • Oma ligimesi võib pisut tundma õppida selle kaudu, mida nad kirjutavad ääremärkustena. Palju on arutatud Fermat' kadumaläinud tõestusi. Raamatusse, kus käsitleti seni tõestamata postulaati, et kui mingi arvu ruutu on võimalik jagada kahe teise arvu ruutude summaks, siis pole see võimalik suuremate astendajate puhul kui kaks, on Fermat lisanud ääremärkuse: "Sellele teoreemile olen ma leidnud lausa imelise tõestuse. Kahjuks on see leheserv liiga kitsas, et seda ära mahutada." (lk 23)
  • [Smilla:] "See ei lõpe iialgi. Sest nüüd, praegu, laiendame me reaalarve imaginaararvudega, negatiivsete arvude ruutjuurtega. Need on arvud, mida me ei suuda endale ette kujutada, arvud, mida normaalne teadvus ei suuda endas mahutada. Ja kui me lisame imaginaararvud reaalarvudele, siis saame kompleksse arvudesüsteemi. Esimese arvudesüsteemi, milles on võimalik anda rahuldav seletus jääkristallide tekkimisele. See on otsekui suur avatud maastik. Silmapiirid. Sind kisub nende poole ja nad nihkuvad aina edasi. See on Gröönimaa, see, millest ma ei saa loobuda! Sellepärast ma ei tahagi, et mind trellide taha pandaks." (lk 103)
    • Peter Høeg, "Preili Smilla lumetaju". Tõlkinud Arvo Alas. Varrak, 1997
Välislingid

muuda
 
Vikipeedias leidub artikkel