Mees ja naine


Tsitaadid naise, mehe ja nende võrdluse kohta.

Harald Slott-Møller, "Primavera" (1909)
Emma Minnie Boyd, "Interjöör figuuridega" (1875)

PiibelRedigeeri

Siis Issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama; siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga.
Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde.
Ja Aadam ütles:

"See on nüüd luu minu luust
ja liha minu lihast.
Teda peab hüütama mehe naiseks,
sest ta on mehest võetud!"

KoraanRedigeeri

 • Mehed kannavad hoolt (oma) naiste eest, sest Jumal on andnud ühtedele inimestele eelise teiste ees, ja ka seetõttu, et mehed kulutavad oma vara (naiste ülal pidamiseks). Vooruslikud naised on allaheitlikud ja hoiavad oma väärikust, mida Jumal käskis hoida. Naisi, kelle ustavuses teie ei ole kindlad, tuleb esialgu manitseda, seejärel neist voodis eemale hoida ja viimaks ka nuhelda. Kui nad sõna kuulavad, siis ärge tehke neile liiga. Tõesti, Jumal on ülev ja suur.
 • 4:34
 • Ent need, kes teevad head, on nad siis mehed või naised, ja on lisaks ka usklikud, lähevad paradiisi ja nendele ei tehta ülekohut datlikivi kriipsugi võrra.
  • 4:124

ProosaRedigeeri

 • Naises on koos palju häid omadusi: Issanda õnnistus, järglased, asjatundlikkus, need on kõik nii suured annid, et võiksid mõnegi mehe laiaks litsuda. Kujutage ette, et naissugu poleks olemas! Maja ja kõik mis majapidamisse kuulub variseks kokku, riigid ja kogudused hukkuksid. Seega ei või maailm püsida naisteta, isegi kui mehed lapsi ilmale tuua võiksid.
  • nr 1006
  • Martin Luther, "Lauakõned", valinud ja saksa keelest tõlkinud Vallo Ehasalu, Tallinn 2017, lk 204


 • Mees, kes tunneb vestluses oma naisega, et too suudab teda seljatada, hakkab otsekohe naisest üle karjuma. Ta tahab ja suudab tõestada, et mängib alati esimest viiulit, isegi kui mängib valesti.
 • Mehe süütust nimetatakse auks; naise au nimetatakse süütuseks.
 • Naine, kes ei suuda oma meest mõjutada, on hani. Naine, kes teda mõjutada ei taha, on pühak.


 • Selles seisnebki põhiline sugudevaheline erinevus. Mehed näevad objekte, naised näevad objektidevahelisi suhteid. Kaaluvad, kas objektid vajavad teineteist, armastavad teineteist, sobivad teineteisega. See on üks eriline tundedimensioon, mis meil meestel puudub, ja mille tõttu sõda on iga tõelise naise silmis tülgastav - ja absurdne.
 • Oh teie uhke sugu, mehed, kes teie nõrku eksiteele veate ja siis ise veel — irvitate! Oh teie variserid, kes eksinud naisterahva peale põlates vaatate, keda teie ise olete eksitanud! Oh teie kivisüdamed, kes kohut mõistate süüdlase peale, keda teie ise olete süüle avatlenud! Oh teie silmateenrid, kes au sees hiilgate, kuna need, kelle õnnetuse sünnitajad te olete, põrmu sees roomavad. [---] Imeline suguvaheline vahetegemine, kus mehele kõik on lubatud, naine üksi kannatajaks jäetud!


ARTUR: Kuule, maailma ajalugu on naiste, laste ja kunstnike brutaalse rõhumise ajalugu meeste poolt.
ALA: Sa ju ei armasta kunstnikke.
ARTUR: See ei puutu siia. Mehed ei salli kunstnikke, sest kunstnikud pole mehed. Paraku on just see kunstnikke alati naistele lähendanud. Esmajoones on just neile võõras nii au, loogika kui ka progressi mõiste — kõik, mida mehed on välja mõelnud. Alles palju hiljem ja pikapeale hakkas meessugu kahtlustama, et on olemas mitmetähenduslikkus, suhtelisus, mööduvus. Maailma illusoorsus. Just vastupidine sellele, mida mees oma raskejõustiklase kõva peaga oli algul välja mõelnud, ikka oma lipule kirjutanud ning sajandite vältel naistele, lastele ja kunstnikele peale sundinud: ainulisus, absoluutsus, loogilisus. Mõtles maailma välja oma näo ja kuju järgi. Leiutas loogika kaljukoopas, mõisamajapidamises, kooperatiivis. Ja pidades end perekonnapeaks ja isandaks, ei mõelnud ta oma kõrkuses kordagi sellele, et tema maailmavaade ehk ei pääsegi maksvusele. Oma agressiivset loomust järgides kuulutas ta oma arusaamad ainukehtivateks, üleüldisteks ning kohustuslikeks ja püüdis neid tugevama poolena alati nõrgematele peale sundida. Kui aga selgus, et naised mõtlevad teisiti, solvus ta ja nimetas neid rumalateks või ebaloogilisteks, mis meeste kõnepruugis tähendab üht ja sama. ALA: Aga sina? Kas sina ei ole mees?
ARTUR: Mina tõusen iseendast kõrgemale. Ma olen objektiivne.

Allikata tsitaadidRedigeeri

 • Naised on nagu majad, millel on palju uksi, kuid vähe aknaid. Nende südamesse on kerge minna, kuid on raske sealt midagi välja lugeda.
 • Kui naistel kaob võime tunda huvi tavaliste asjade vastu, siis hirmutab jõudeaeg neid oma tühjusega. Seepärast hoiavadki nad end meeletult tegevuses, mitte et aega ära kasutada, vaid et seda lihtsalt täita.
 • Naise süda peab olema täpse suurusega, muidu pressitakse see väiksemaks nagu hiinlanna jalad. Tema õnn peab olema tehtav nagu kook - täpse retsepti järgi.
 • Naisterahvas on seesama mis vari: lähed sa talle järele, siis põgeneb ta eest ära, põgened sina eest, tuleb tema järele.
 • Kodustest ravimitest on parim hea naine.
  • Kin Hubbard
 • Naise ajalugu on ühe hirmsama türannia ajalugu, millest maailm on kunagi kuulnud, see on nõrgema hirmuvalitsus tugevama üle.
 • Naine andestab vihkamise, jämeduse, pilkamise, kuid mitte kunagi ükskõiksust.
 • Teie, naised, olete kõik ühesugused. Te ei oska õnnelikud olla. Kui teil juba vähegi hea on, hakkate kohe kuradit seinale maalima.
 • Naiste juures on kõige hirmsam see, et me ei saa elada nendega ega ka nendeta.
 • Elan meelsasti mehe maailmas seni, kuni saan selles ollas naine.
 • Naised teavad väga hästi, et mees, kes kõneleb kauneid armastussõnu, on keskpäraselt armunud.
 • Kinnitada, et võimatu on armastada alati ühte ja sedasama naist, on niisama absurdne kui öelda, et kuulus kunstnik vajab mitut viiulit, et kanda ette ühtainsat muusikapala.
 • Ilu ja võlu on erinevad asjad. Ilusat naist märkan mina, võluv naine märkab mind.
 • Naiste kohutavaim omadus on mäletada. Mehed ainult meenutavad, aga see kujutab endast hoopis midagi muud.
 • Naised on tavaliselt halvad finalistid. Veidi aega enne lõppu rikuvad nad kõik ära. Mehed seevastu rikuvad kõik ära juba alguses. Kuid naised teevad näo, et ei märka seda. Vähemalt head naised.
 • Laste eest hoolitsevad hästi nende emad ja meeste eest ainult nende naised.
 • Kui halvasti mehed naistest ka ei mõtleks, iga naine mõtleb neist veel halvemini.
 • Mehed abielluvad harva naistega, kelle üle nad nalja heidavad, naised abielluvad meestega, kelle üle nad naeravad.
 • Naised andestavad, aga ei unusta, mehed unustavad, aga ei andesta.
 • Kõik meeste mõtted ei kaalu üles naiste armastust.
 • Mehed ei armasta naisi, kellest nad lugu peavad, kuid naised peavad lugu ainult neist meestest, keda nad armastavad.
 • Mees võib iga naisega õnnelik olla niikaua, kuni ta teda ei armasta.
 • Naine, kes arvab, et ta on tark, nõuab võrdsust mehega. Naine, kes teab, et ta on tark, seda ei tee.
 • Mees on nii hea, kui peab, ja naine nii halb, kui julgeb.
 • Mehed tahavad alati olla naise esimene armastus. Naistel on palju kavalam instinkt: nad tahavad olla mehe viimane romaan.

VanasõnadRedigeeri

 • Mida rohkem naine armastab oma meest, seda enam parandab ta tema puudusi, mida rohkem mees armastab oma naist, seda enam suurendab ta tema pahesid.

Vaata kaRedigeeri